Идентитетот? Кои сме ние?

Македонците са прави. Те нямат проблем с идентитетот. Ние имаме проблем с нашия. Македонците твърдят, че са наследници на местното население. Че живеят тук от 12 хиляди години.
Приемат ли нашата теза за тях това означава, че отхвърлят цялата си хилядолетна история, и ще означава, че са наследници на дошли съвсем скоро от далечния изток нашественици, и на други дошли малко преди тях от далечния север. И, че са наследници на пришълци дошли на тази територия от Памир, Хиндокуш, Припят, Чукотка, но не и на дедите си.
Ние имаме проблем с идентитетот. Огромен.
Българите, заедно с македонците, одрисите, гетите, мизите и др. познати и непознати имена от региона на Дунав и Черно море са част от т.нар. тракийски племена.
Да, българите са нашественици от север, от другата страна на Дунав, но кой живее там – тракийски племена. Включително и древното тракийско Боспорско царство, управлявано стотици години от династията на Аспургите.
В учебниците за 4,5,6 клас и през тази учебна година продължава да пише за ханове, юрти и Тангра. И за трите няма нито едно свидетелство. Напротив, титлата на българските владетели изписана с латински или гръцки букви е Кanas, а веднага след изобретяването на българската азбука започва да се изписва като Къняз. Kanas/Къняз.
Градовете ни са от камък и не сме номади с юрти а уседнали от хилядолетия земеделци с календар съгласно който сега започва 7526 година. Доста време. Горе долу от времето на създаването на първите букви в човешката история от населението на т.нар. Балканска цивилизация.
Но спрямо нашите учебници ние НЕ сме наследници на хората създали буквите преди 7526 години. НЕ! Ние сме пришълци, горди прабългари дошли от Средна Азия с ханове, юрти, и по волята на Тангра. Нищо, че древните източници казват, че българите са мизи. Много странно как дори първото свидетелство за българите е в земите на мизите – битката при Морава, 5 век.
Въпреки всички свидетелства обаче в българските учебници продължава да има един абзац, в който се говори за ханове, юрти и Тангра.
Време е този абзац от българските учебници да изчезне. Да се каже, че българите са тракийско племе незавладяно от римляните, живеещо на север от Дунав. След приключване на римската експанзия и изтегленето на войските от провинция Дакия, българите започват своя експанзия. Разширявайки владенията си България е завладявала територия заселена с еднакво на българите по език, религия и култура тракийско население, включително и териториите на юг от Дунав от Римската империя след 681 год. Границите на държавата се менят, както Римската империя от 4 до 15 век не е вече при Рим, а на хиляди километри от него – при Византион, наречен Костантинопол, така и границата на България се е променяла във времето от северните брегове на Дунав и Черно море, до днешните граници на република България.
И, да македонците, българите, мизите, гетите, одрисите и другите тракийски общности са едно, затова и с македонците сме едно. Много имена които се менят във времето, но една огромна общност с един език, култура и традиции.
Македонците знаят истината, знаят че са наследници на местното население живеещо от хилядолетия тук, че са наследници на хората създали човешката цивилизация тук, в това интересно кътче от света наричано днес Балкански полуостров. И ако кажат, че са българи, значи са дошли съвсем скоро от много далеч. Че тези земи не са техни земи. Защото така пише в нашите, в българските учебници.

Спешно трябва да променим учебниците си. Признавайки си, че сме наследници на хората живеещи тук от преди поне 12 хиляди години, и че сме едно с македонците, двете теории ще съвпаднат. Така изключително бързо ще бъде разплетен възела в спора с македонците.
Но по-важното, най-важното е, че ние най-накрая ще започнем да преподаваме по-нормални неща на децата си за нашата общност, история, култура и традиции. И ще знаем кои сме.
Бъдете живи и здрави през новата година!

31.12.2020 год.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.