Ехото

Палеоастрономическа обсерватория и светилище Ехото в местност Бухът

Древното светилище и обсерватория Ехото се намира в местност Бухът на хребета свързващ Бегликташ и Ранули. На върха на един от огромните скални масиви в местността има множество  древни изсичания. От върха на скалния масив се създава продължително и ефектно ехо.

В основата на скалите с ехото има три южно разположени пещери, и две с отвор на изток, които най-вероятно са се използвали за определяне на слънцестоене и равноденствие.

Мястото от където се създава ехото е в сърцето на скалния масив. Звукът се отклонява от съседните върхове, като се чува няколкократно повторение.

Върха е осеян с десетки издълбани дупки, които вероятно са били използвани за ритуали в древността.

Дупките са с разнообразна форма, преливащи една в друга посредством улеи.

В комплекса има множество огромни процепи, със заклещени над тях скали.

На вертикалните скaли има няколко кръгли изсичания, олицетворявайки култа към Слънцето. Изгрева е зад тези дупки, като на залез кръговете се осветяват ефектно.

Кръговете са с диаметър над 1 метър.

На пролетното равноденствие слънцето изгрява в права линия между изсечените във хоризонталната и вертикалната скала кръгове/дупки.

От върха се открива прекрасна панорама към залив Св. Параскева.

В близост до върха се намира Балансирания камък.

Юнашкото корито – саркофагоподобно изсичане за което се предполага, че се е използвало за каляване на юнаци в студена вода.

В основата на скалния масив има няколко големи процепи-пещери.
Южния отвор на една от пещерите. Пещерата е дълга около 15 метра, като отвора е тесен, но вътре е сравнително широко. Интересното при нея е, че има вход и от изток, като може да служи за наблюдения на слънцето на изгрев и когато е в зенита си на обяд.

Южния вход през който се прониква в пещерата.

Източния вход на същата пещера.

Огромен процеп с южно разположение, който предстои да се изследва. Входа, а и вътре в процепа-пещера е запълнено с плътен къпинак.

Пещера с източен вход.

Вътрешността на пещерата с източния вход

Огромните скали се извисяват отвсякъде, много от тях са кацнали причудливо върху терена, и изглеждат така всякаш всеки момент ще паднат.